ОШ "Диша Ђурђевић"

Лазаревац

Главни мени

 1

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
star23c gremlin1
IN OUT
спорт дрога
другарство насиље
љубав мржња
здравње алкохол

Стручна већа

                Стручна већа су носиоци специфичних задатака стручног усавршавања, разраде кључних задатака појединих наставних области и њихове реализације у образовно-васпитном подручју. Стручна већа ће такође бити стуб спровођења Индивидуалног образовања.

                 Полазни принцип за организовање рада стручних актива треба да буде блискост наставних садржаја и програмских захтева.

                  Основни принципи којих ће се већа придржавати у свом подручју рада биће:

  1. Организовање, реализовање и праћење реализације Акционог плана школе;
  2. Праћење научности наставног процеса;
  3. Ангажовање ученика у наставном и ваннаставном раду;
  4. Поштовање одлука које доноси веће;
  5. Повезаност актива и осталих стручних тела.

 

            ЗАДАЦИ већа могу да се сврстају у 7 основних група активности Стручних већа , а то су:

       а)  Планирање и програмирање рада Стручних већа;

б)  Организационо-техничка питања;

в)  Реализација образовно-васпитног рада;

г) Остваривање сарадње са другим већима, стручним сарадницима, стручним друштвима, факултетима, институтима,предузећима и установама;

д)   Стручно усавршавање;

ђ)   Аналитичко-истраживачки рад;

е)   Праћење резултата рада актива.

У школи раде следећа Стручна већа :

           НАЗИВ СТРУЧНОГ ВЕЋА            РУКОВОДИЛАЦ
Стручно веће млађих разреда Марија Стојановић
Стручно веће природно-математичких дисциплина Јелена Герасимовић
Стручно веће друштвено-језичких дисциплина Лана Стевановић
Стручно веће естетских дисциплина Биљана Шекарић
Стручно веће за развојно планирање Ивана Јовановић
Стручно веће за развој Школског програма Ивана Јовановић
Педагошки колегијум Марија Шаровић

       

Бројач посета

401724

Јавне набавке