ОШ "Диша Ђурђевић"

Лазаревац

Главни мени

 1

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
star23c gremlin1
IN OUT
спорт дрога
другарство насиље
љубав мржња
здравње алкохол

Школски одбор

           ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

             Школски одбор је орган управљања у Школи.

            Председника и чланове Школског одбора именовала је Скупштина града Београда Решењем број 112-773/14-С, од 22. јула 2014. године.

            На основу члана 118. Закона о основној школи, наведени орган именован је на мандатни период од четири године.

            У школској 2021/2022. години, Школски одбор ће разматрати и одлучивати о свим питањима која су му дата у надлежност, а у складу са одредбама члана 118. Закона о основној школи, а на начин и по поступку утврђивања Статутом и Пословником о раду .

            У школској 2021/2022. години Школски одбор ће реализовати и следеће садржаје рада:

 1. Размотрити и усвојити Извештај о остваривању Годишњег програма рада школе за школску 2020/2021. годину
 2. Размотрити и усвојити Извештај о раду директора током школске 2020/2021. године.
 3. Размотрити и усвојити Извештај о реализацији Акционог плана у области вредновања и самовредновања рада школе
 4. Усвојити Акциони план школе за 2021/2022. годину
 5. Донети Годишњи план рада школе за школску 2021/2022. годину
 6. Размотрити и усвојити Извештај о начину утрошка средстава за инвестиције и инестиционо одржавање
 7. Давати мишљење директору школе о кандидатима који се предлажу по конкурсу за избор наставника односно сарадника
 8. Размотрити и усвојити Извештај о пословању Школе и годишњи обрачун за 2020. годину
 9. Размотрити успех ученика и утврдити предлог мера за побољшање услова у остваривању образовно–васпитног рада
 10. Одлучиваће као другостепени орган уколико буде приговора ученика на изречене васпитно–дисциплинске мере
 11. Размотрити и усвојити Извештај о постигнутим резултатима у спровођењу програма и активности за естетско,еколошко и хигијенско уређење школе

Разматраће и друга питања од интереса за рад Школе, а из домена своје надлежности.

 

Бројач посета

416667

Јавне набавке