ОШ "Диша Ђурђевић"

Вреоци, Лазаревац

Главни мени

 1

Календар

No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
star23c gremlin1
IN OUT
спорт дрога
другарство насиље
љубав мржња
здравње алкохол

Школски одбор

           ПЛАН РАДА ШКОЛСКОГ ОДБОРА

             Школски одбор је орган управљања у Школи.

            Председника и чланове Школског одбора именовала је Скупштина града Београда Решењем број 112-773/14-С, од 22. јула 2014. године.

            На основу члана 118. Закона о основној школи, наведени орган именован је на мандатни период од четири године.

            У школској 2018/2019. години, Школски одбор ће разматрати и одлучивати о свим питањима која су му дата у надлежност, а у складу са одредбама члана 118. Закона о основној школи, а на начин и по поступку утврђивања Статутом и Пословником о раду .

            У школској 2018/2019. години Школски одбор ће реализовати и следеће садржаје рада:

  1. Размотрити и усвојити Извештај о остваривању Годишњег програма рада школе за школску 2017/2018. годину
  2. Размотрити и усвојити Извештај о раду директора током школске 2017/2018. године.
  3. Размотрити и усвојити Извештај о реализацији Акционог плана у области вредновања и самовредновања рада школе
  4. Усвојити Акциони план школе за 2018/2019. годину
  5. Донети Годишњи план рада школе за школску 2018/2019. годину
  6. Размотрити и усвојити Извештај о начину утрошка средстава за инвестиције и инестиционо одржавање
  7. Давати мишљење директору школе о кандидатима који се предлажу по конкурсу за избор наставника односно сарадника
  8. Размотрити и усвојити Извештај о пословању Школе и годишњи обрачун за 2018. годину
  9. Размотрити успех ученика и утврдити предлог мера за побољшање услова у остваривању образовно–васпитног рада
  10. Одлучиваће као другостепени орган уколико буде приговора ученика на изречене васпитно–дисциплинске мере

 

Бројач посета

224355

Јавне набавке